REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Revistă editată sub egida Cătretine și a Institutului SPER                                              

Instrucţiuni pentru Autori

Instrucţiuni pentru Autori

Pot fi trimise pentru a fi publicate în ArtTE, Revista de terapii creativ-expresive și dezvoltare personală unificatoarestudii calitative, cercetări originale şi contribuţii ştiinţifice româneşti şi internaţionale în domeniul terapiilor creativ-expresive (art-terapiei, muzicoterapie, dansterapie ș.a.), dezvoltării personale, consilierii şi psihoterapiei experienţiale, terapiei unificării (TU)..

Articolele vor fi trimise în limba română (titlul, rezumatul, cuvintele-cheie şi textul). Ca standarde de publicare vor fi folosite cele incluse în Publication Manual of the American Association, a 4-a ediţie.

Fiecare articol, care nu poate depăşi un număr de 10 de pagini (Format A4, la 1 rând, Font Times New Roman, 10) va conţine:

  1. numele complet al autorului sau autorilor, precum şi afilierea lor şi adresa de e-mail pentru contact;
  2. rezumatul, ce nu poate depăşi 300 de cuvinte;
  3. maximum 5 cuvinte cheie;
  4. textul propriu-zis;
  5. referinţe bibliografice;
  6. tabele/ figuri.

Odată cu articolul, autorul va trimite obligatoriu și Declarația pe propria răspundere

Articolele vor fi trimise prin e-mail, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..