REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Revistă editată sub egida Cătretine și a Institutului SPER                                              

Etică și Drepturi

Etică și Drepturi

Standarde Etice

ArtTE, Revista de terapii creativ-expresive și dezvoltare personală unificatoarele solicită autorilor să se conformeze Standardelor Etice A.P.A. de cercetare și publicare cu privire la:

  1. Consimțământul informat;
  2. Drepturile omului și ale animalului;
  3. Conflictul de interese (pentru detalii vă rugăm accesați APA Ethical Principles).

Autorii sunt rugați să declare în scris că au respectat standardele etice A.P.A. în tratamentul eșantionului lor, uman sau animal.

 

Publicare Multiplă

Nu este etic ca autorii să predea simultan spre publicare manuscrise multiple asemănătoare. De asemenea, nu este etic ca autorii să prezinte un manuscris care a fost deja publicat sau care se află în proces de revizuire în altă parte.

 

Reproducere, Plagiat, Falsificare

Autorii trebuie să își expună lucrarea cu acuratețe și precizie în așa fel încât aceasta să poată fi reprodusă de către alți cercetători în mod independent. Plagiatul și falsificarea în oricare parte a lucrării trimise reprezintă ofense serioase aduse comunității științifice și trebuie evitate cu strictețe.

 

Calitatea de autor

Numărul de coautori ar trebui să fie limitat la cei care au contribuit suficient la lucrare în mod responsabil și răspunzător. Autorul corespondent trebuie să confirme faptul că trimiterea manuscrisului a fost aprobată de către toți coautorii.

 

Conflict de interese

Toți autorii care contribuie sunt rugați să dezvăluie orice conflict de interese posibil în realizarea și comunicarea cercetării (ex: interese financiare în cadrul unei proceduri de testare, finanțarea din partea companiilor farmaceutice în vederea cercetării cu privire le medicamente).

 

Drepturi de Autor

ArtTE, Revista de terapii creativ-expresive și dezvoltare personală unificatoareeste o revistă cu acces liber. Conținutul este în întregime disponibil în regim de gratuitate, fără să fie percepută o taxă vreunui utilizator sau instituției pe care acesta o reprezintă. Utilizatorilor le este interzisă copierea, distribuirea, imprimarea, căutarea sau stabilirea unei legături cu textele integrale ale articolelor din această revistă fără a cere, în prealabil, permisiunea editorului sau autorului.

În calitate de autor, dețineți drepturi pentru un număr mare de utilizări auctoriale, inclusiv utilizarea de către compania sau institutul la care sunteți angajat. Aceste drepturi sunt reținute și îngăduite fără a fi nevoie să obțineți permisiunea specifică a Editorului. Acestea includ:

-Dreptul de a citi, copia, descărca, distribui, imprima, căuta sau de a stabili o legătură către textele integrale ale articolelor;

-Dreptul de a prezenta acest articol din revistă într-o ședință sau o conferință;

-Dreptul de a include acest articol din revistă, în întregime sau parțial, într-o teză sau disertație;

-Drepturi de marcă înregistrată și licență asupra oricărui proces sau oricărei proceduri descrise în articolul din revistă;

-Dreptul de a folosi articolul din revistă sau orice parte din acesta într-o compilație imprimată de lucrări ale autorului;

-Dreptul de a pregăti alte lucrări derivate pentru a extinde articolul din revistă într-o formă de lungimea unei cărți sau de a reutiliza în altă modalitate porțiuni sau fragmente în alte lucrări, cu recunoașterea deplină a publicării sale originale în revistă.